غلبېل او کوزه/ لنډه کيسه

پر اوار ټغر ناستې زړې ښځې د خټو دېوال ته شا کړه.
د مخامخ ولاړ ځوان له پوښتنو ډکو سترګو ته يې وکتل.
– وای زويه مور يې داسي ښځه وه چې توبه! د داسي مور به څه لور وي؟
ځوان: ولې مورې؟ په مور يې څه شوي وو؟ ښه خلک نه وو؟ ژر وايه چې څنګه خلک وو؟
– زويه څه درته ووايم؟ زما خو يې مور خوښه نه شوه.
– ښه مور يې څه کوې زه خو يې د مور سره واده نه کوم، د لور سره يې واده کوم. هغه څنګه وه؟
– وايم د دې مور به څه لور وي چې هر څومره ښه شي د هغې مور لور به وي. پوهېږې مور يې څه کول؟ سګريټ يې څکوی، سګرېټ!
زړې ښځې په دواړو غوږو نيولو سره د لاسو چليپا جوړه کړه او لمسۍ ته يې ږغ کړ.
زويه ها چلم مې را سم کړه چې سر مې چيوي. توبه توبه!

No comments:

Post a Comment